Fundusze europejskie

Firma PPHU J&D BEDNAREK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pt. „Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” dla PPHU J&D BEDNAREK SPÓŁKA JAWNA, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”.

 

Celem projektu jest pozyskanie wsparcia przez przedsiębiorcę w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

 

Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

 

Całkowita wartość projektu: 191 255,34 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 191 255,34 PLN